Revit

 •  

   معرفی راهنمای آموزشی نرم افزارRevit Architecture 2010

  درAutodesk Revit Architecture 2010 روند انجام پروژه براساس مدل اطلاعاتی ساختمانBuilding Information Model) BIM) است . وشما ضمن تكامل ومدیریت این مدل ، مراتب را به منظور استخراج وارائه مستندات مورد نیاز پروژه فراهم می آورد. در زیر به معرفی مختصر برخی از این امکانات و توانمندیهای این نرم افزار پرداخته ایم .


  درAutodesk Revit Architecture 2010 روند انجام پروژه براساس مدل اطلاعاتی ساختمانBuilding Information Model) BIM) است . وشما ضمن تكامل ومدیریت این مدل ، مراتب را به منظور استخراج وارائه مستندات مورد نیاز پروژه فراهم می آورد. در زیر به معرفی مختصر برخی از این امکانات و توانمندیهای این نرم افزار پرداخته ایم .

  روند طراحی:برای طراحی دراین برنامه ، شما ابتدا حجم كلی ساختمان را می سازید وسپس به آسانی با جانمایی وبهینه سازی اجزاء وعناصر ساختمان (دیوارها،ستونها،دربها،پنجره ها و...)وهمچنین تركیب معمارانه آنها طرح مورد نظرخود را خلق می كنید

  ترسیمات: كار ترسیم شما بسیار راحت است چراكه با انتخاب تراز هر طبقه ، نقشه ای دوبعدی از عناصر موجود برمبنای مقیاسی كه تعریف كرده ایددر اختیارتان قرارمی گیرد وشما ضمن ویرایش اجسام با اضافه كردن توضیحاتی مانند نام فضاها ویادداشت ها و سایر ضروریات نقشه آنرا برای چاپ آماده می سازید ، برای تهیه یك نما ویابرش ازپیچیده ترین قسمتهای ساختمان كافیست خط برش یا نشانگرنما را در آن قسمت مستقر می كنید . با این توانایی ها تهیه نقشه های دوبعدی پلانهای كاربری فضاها، پلان های مبلمان، پلان های اندازه گذاری، پلان های سقف كاذب و... به سادگی امكانپذیر است.

  جزئیات:كافیست شما موقعیت ومقیاس مورد نظر دیتایل را انتخاب كنید ومؤلفه های آنرا از همخانواده های موجود درنرم افزار برای تكمیل دیتایل بارگزاری كنید.

  جداول مقادیروبرآوردها: برای تهیه جداول فهرستی ازتمام جداول مورد نیاز پروژه درپیش فرض نرم افزاروجود دارد ولازم است شما با انتخاب عنوان جدول ومشخصات موردنظر تدوین مقادیر ومحاسبات آنرا به این برنامه واگزارید.

  مستندسازی: برای انظباط در آلبوم نقشه ها می توانید استاندارد شركت خود رابرای چیدمان شیت ها وضخامت خطوط ومقیاس های نقشه ها لحاظ كنید وآنرا برای تمام پروژه ها توسعه دهید

  اصلاحات: با اصلاح هرقسمت ازمدل پروژه سایرقسمتهای مرتبط به آن هم تغییر می كند واین تغییرات سریعاً درتمام نقشه های وجداول پروژه بروز می شود.

  تبادلات: ارسال و وارد كردن فایل های اکثرنرم افزار های كاربردی مهندسی و معماری به این برنامه ازقابلیت های منحصربه فرد این محصول شرکتAutodesk است.

  تحلیل انرژی: دراین نرم افزارمی توانید مدل ساختمان خود را ازنظر دریافت وذخیره انرژی برای رسیدن به شرایط ایده آل موردتجزیه وتحلیل و اصلاحات قراردهید.

  تصاویرسه بعدی: برای تهیه تصاویرسه بعدی داخلی وخارجی لازم است شما ابتدا دوربین را در موقعیتی جاگذاری كنید وبا تعیین وتنظیم نورهای طبیعی ومصنوعی رندرموردنظرخود را ایجاد كنید.ازآنجا كه این برنامه مختص پروژه های معماریست برخلاف سایرنرم افزارها دارای تنظیمات پیچیده ای برایرندرینگ نیست وكیفیت رندرحاصل آن بسیار بالا وبسیارشبیه به واقعیت صورت می پذیرد.

  گردش مجازی:شاید باوركردنی نباشد برای تهیه یك انیمیشن فقط مسیری برای گردش درطرح ترسیم می كنید وبابهینه سازی دوربین وسرعت حركت آن یك انیمیشن حرفه ای از پروژه خود تهیه می نمایید.

  این نرم افزار دارای توانمندیهای بسیاری درزمینه طراحی وترسیم، كاربرد تكنولوژی ها ومتریال های نوین در ارائه پروژه های معماری می باشد ودرحال حاضرRevit Architecture 2010 به عنوان حرفه ای ترین وقدرتمندترین نرم افزاردرشركت های معتبر طراحی معماری دنیا مورداستفاده قرار می گیرد.ازآنجائیكه ساختار این نرم افزار براساس روند طراحی پروژه های معماری است ، یادگیری آن بسیار ساده است ومی توانید با گذراندن دوره های مقدماتی ، متوسطه ، پیشرفته ویا استفاده ازكتب وسیستم مولتی مدیای آموزشی فارسی از آن بهرمند شوید.

  navaee at gmail . com

پنل کاربری