IFLA

  • سفررییس و معاون فدراسیون بین المللیمعماران منظر به ایران

    "منزیس" رئیس و "تونگ مان آن" معاونت فدراسیون معماران منظر ‬با هدف آشنایی با وضعیت حرفه طراحی منظر و فضای سبز در ایران و بازدید از باغ‌ها و فضای تاریخی كشور روز جمعه هفته جاری به ایران سفر می‌كنند.

پنل کاربری