گنجنامه

  • پنج جلد نخست مجموعه 18 جلدی «گنجنامه» (فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران) که حاصل همکاری حدود 100 نفر از پژوهشگران حوزه معماری ایران به سرپرستی کامبیز حاجی قاسمی است، پس از 16 سالبا ویرایش تازه، دوباره منتشر می‌شود.

    گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران

پنل کاربری