کلیسا

 • قره کلیسا از بناهای مذهبی متعلق به ارامنه بوده که در جنوب ماکو و 20 کیلومتری شمال شرقی چالدران در کنار روستایی به همین نام واقع شده است. قره در زبان ترکی آذری به معنای "سیاه" است و وجه تسمیه این نام سیاه بودن قسمتی از کلیسا است.

  00

 • مدیر اجرایی پروژه جهانی قره کلیسا از بازدید 30 هزار گردشگر داخلی و خارجی از مجموعه جهانی قره کلیسا از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.

  00

 • کلیسای جامع نوتردام پاریس
  شاهکار معماری گوتیک آغازین

  مهندس محمد رضا دهقانی

  سلسله مقالات معرفیشاهکارهای معماری جهان

 • برج پیزا - ایتالیا
  راه حل نهایی برای پیشگیری از كج شدن بیشتر برج

  از سلسله مقالات معرفی شاهکارهای معماری جهان
  امیر طائفی

 •  

  مجموعه کلیساهای ارامنه                           

  نهمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی   

  کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در سی دومین نشست خود در شهر کبک در کانادا با ثبت مجموعه کلیساهای قره‌کلیسا، سن‌استپانوس و زور زور در فهرست آثار جهانی موافقت نمود.
   
 •  

  کلیسای دیر سن دنی


  از سلسله مقالات معرفی
  شاهکارهای معماری جهان


  مهندس محمد رضا دهقانی

   

 • كلیسا های تهران، تلفیقی از معماری كهن ایرانی و اروپایی

  كلیساهایی كه توسط معماران اروپایی در ایران ساخته شده است نیز تحت تاثیر معماری ایرانی قرار گرفته . به رغم اینكه هویت ظاهر معماری كلیساها بر سبك معماری اروپایی را دنبال می كند، اما به گفته كارشناسان، تاثیر معماری كهن ایرانی در قالب كاشیكاری و گچ بری در داخل این بناهای اروپایی، تلفیق معماری ایرانی و اروپایی را به نمایش گذاشته است.

پنل کاربری