کتاب معماری

  •  

    هنر و معماری مساجد

    مجموعه دو جلدی هنر و معماری مساجد به كوشش ستاد عالی ‏هماهنگی و نظارت بر كانونهای فرهنگی، هنری مساجد برای اولین بار در تابستان 1384 ‏در 2100 نسخه توسط انتشارات رسانش منتشر شده است.‏

     

     

پنل کاربری