کاخ شورا

  • فاز نخست یکی دیگر از پروژه‌های مرمتی تخت جمشید درحالی به پایان رسید که به گفته سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان فارس، مرمت کاخ شورای تخت‌جمشید با هدف حفظ نقوش برجسته کاخ صورت گرفته است.

    فاز اول نجات بخشی نقش برجسته‌های کاخ شورای تخت جمشید به پایان رسید

  • اگر نیمه نخست هفته شاهد خبرهای ناخوشایند در حوزه میراث بودیم، روز سه شنبه، حسن راهساز، متخصص و مرمتگر سنگ در تخت جمشید خبر داد که مشکل شوره و رطوبت نقش برجسته های پلکان شمالی کاخ شورا در مجموعه تخت جمشید، با ایجاد کانال هوازی در پشت این نقوش برطرف می شود.

    نقش برجسته‌های پلکان کاخ شورا در تخت جمشید

پنل کاربری