هرات

  • آرش بوستانی سرپرست پروژه هرات از دلایل تعلق گرفتن این جایزه سخن می گوید

    گفت و گو با آرش بوستانی، سرپرست پروژه مرمت هرات

    هرات که امروز یکی از چهار شهر بزرگ افغانستان محسوب می‌شود، در گذشته‌ی دور و در منظومه شهرهای خراسان قدیم، شاید از اهمیت و آبادانی بیشتری برخوردار بوده باشد.

پنل کاربری