میدان آزادی

  • برج شهیاد

    مهندس سارا زهتابان - در قسمت اول مقاله به پیشینه تاریخی ، نحوه و چگونگی مسابقه، تأثیر جشن های 2500 ساله بر پروژه ،تأثیر گرایش های رایج هنری معاصر با پروژه در ایران پرداخته شد. در قسمت دوم (پایانی) مقاله به عناوین ساختمان شهیاد، نوگرایی شهیاد و نماد دو پهلو پرداخته شده است. امید است این قسمت نیز مانند قست اول مورد استقبال و استفاده شما عزیزان قرار گیرد

  • مهندس سارا زهتابان - برج و میدان آزادی (شهیاد) از جمله مجموعه های شاخص معماری معاصر ایران است که پیوسته هم به سبب طراحی و هم به سبب رویدادهای سیاسی مورد توجه بوده است. نقش و جایگاه این مجموعه در معماری معاصر ایران، اهمیت نقد و بررسی آن را دو چندان می کند. در این مقاله که در دو قسمت ارائه می گردد، سعی بر بررسی این مجموعه از جهات گوناگون گردیده است. امید است مورد قبول و استفاده مخاطبین محترم سایت معماران قرار گیرد.

    برج آزادی - شهیاد

پنل کاربری