معماری بایونیک

  • نهمین دوره مسابقه معماری میرمیران برگزار می شود.

    این دوره مسابقه معماری میرمیران به موضوع «معماری بایونیک» اختصاص دارد.

  • رئیس سازمان مهندسی ساختمان گفت: هر چند در حال حاضر کیفیت بتن در ایران با گذشته قابل مقایسه نیست، اما تا رسیدن به استانداردهای جهانی تولید و ساخت بتن فاصله زیاد داریم.

    مصطفی بهبهانی امروز در مراسم برگزاری مسابقات بتن با اشاره به اینکه هر ساله دو تا سه هزار میلیارد تومان برای بخش‌های ساختمانی هزینه می‌شود، اظهار کرد: سال ۸۴ سال تحول جدید برای ورود تکنولوژی تولید بتن در کشور است، چرا که از این سال به بعد ساخت بتن و سایر مصالح ساختمانی به سمت استانداردها پیشرفته و صنعت بتن آماده نیز به سرعت شکل گرفت.

    سازمان مهندسی ساختمان

     

پنل کاربری