مسجد کبود

  • همسر سفیر برونئی در ایران اظهار داشت: زیبایی معماری مسجد کبود تبریز در میان آثار اسلامی کشورهای مختلفی که دیده ام بی همتاست.

    وی با بیان اینکه محو زیبایی و عظمت این مکان مقدس و زیبا شده ام، بیان کرد: اشیاء و کاشیهای به کار رفته در نما و داخل این مسجد آن را شگفت انگیز کرده است.

    00

     

پنل کاربری