مسجد جامع اردستان

  • مسجد جامع اردستان در شهر اردستان واقع در شمال استان اصفهان است.معماری این مسجد به سبک مسجد جامع اصفهان (شیوه رازی) بنا شده واکنون مسجدی چهارایوانی است.مسجد جامع اردستان از ۴ ایوان یا صفه تشکیل شده است.معمار این بنا استاد محمود اصفهانی است.

    مسجد جامع اردستان

پنل کاربری