مسجد امام اصفهان

  • به قلم مهندس سپیده راهپیما

    فضا کماکان سرد بود و تیره و تار؛
     در فضای میدان هر آنچه روزگاری نقش بسته بود تا جهانی را نمایان باشد، اینک نقشی شده بود از تنهایی در جهانی.
    هریک از اجزای به هم پیوسته ای که با تکیه زدن بر بستر زمین و قیام کردن به سوی آسمان، چهره ی نقش جهان را به حضور آورده بودند، اکنون سلامتی را در تنهایی جسته بودند، ندای السلامه فی الوحده در درونشان خفه شده بود، در حالیکه از بیرون فریاد سر میدادند ما چنین تنها به حال خود رها شده ایم، نقش مان در خاطره ها کمرنگ مباد.

  • مسجد امام و مدرسه چهارباغ اصفهان شکوه هنر صفوی را به رخ می‌کشانند؛ با این‌ حال، باران چندان به این شکوه اهمیتی نمی‌دهد و از یک غفلت استفاده کرده و بخشی از گنبد لخت این دو اثر را که پیش از این کاشی‌هایشان برای مرمت برداشته شده بود، خیس کرده‌است. رطوبت آثار تاریخی در اصفهان یک مشکل جدی است که در فصول پر بارش بیشتر خودنمایی می‌کند.

    shah mosque

پنل کاربری