مازندران

 • همایش طراحی شهری و محیطی آب کنار

   

 • نرگس حمزه - کارشناس ارشد
  منظر از ریشه "نظر" است و "نظر" به معنای نگریستن، نگریستن در چیزی به تامل، مترقب حضور چیزی شدن، بینش، فکر و رای آمده است. (دهخدا، 1377)
  منظر در لغت به معنی محل نگاه کردن و تماشا است، به عبارت دیگر آنچه در برابر چشم و نگاه قرار گیرد، منظر نامیده می شود؛ طبیعت نیرویی است ماورای انسانی و و پیش از او موجود و بقای بشریت قرین شناخت و احترام به آن. جنبه مادی طبیعت همان کالبد دست نخورده ای است که می تواند شامل بشر باشد یا نباشد و جنبه معنوی آن دربرگیرنده مجموعه ای از ایده هاست که به وجهه های متفاوت طبیعت بر حسب اهمیت آن ها برای اقوام مختلف نسبت داده می شود. " لاوجوی (Lovejoy) شصت و چهار معنی برای واژه های طبیعت و طبیعی در ادبیات و فلسفه از زمان یونان باستان تا قرن هجدهم پیدا کرده است" (اسپیرن، 1387: 356).

 • سر و صورت بزرگان و امرای همراه با ناصرالدین شاه در نقش برجسته ''شکل شاه'' درحالی سال گذشته به صورت کاملا عامدانه تخریب شد که پس از گذشت یک‌سال هنوز هیچ مرمت و حفاظتی از این سنگ‌نگاره قاجاری نشده است. هم‌اکنون فعالان میراث‌فرهنگی وضعیت حفاظتی این اثر تاریخی را در مرحله اضطرار می‌دانند.

  زخم صورت ناصرالدین شاه عمیق شد

 • هفته آینده تیم راهبردی شورای فنی سازمان میراث‌فرهنگی به رامسر می‌رود تا از نزدیک میزان ارتفاع و تراکم مجتمع تجاری آرامش را در حریم 4 اثر تاریخی و مقابل باغ 33 هکتاری رامسر مورد ارزیابی قرار دهد. معاون میراث‌فرهنگی کشور، اعلام نتیجه نهایی را منوط به بررسی‌های دقیق‌ کارشناسان می‌داند

  حریم برج‌های آرامش و محدوده تاریخی رامسر٬ ارزیابی دقیق می‌شود

 • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: درحال حاضرهشت هزار و پانصد نفر از مهندس استان مازندرن فاقد پروانه اشتغال هستند.

  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان


 • ۱۷‬سال بعد از تصویب طرح جامع‌شهری هنوزكمربندیهای قائمشهرساخته نشده‌است

  براساس طرح جامع شهری قائمشهر كه در سال ‪ ۱۳۶۸‬در شورایعالی شهرسازی و معماری كشور به تصویب رسید ساخت كمربندیهای شمالی و شرقی جنوبی این شهر به عنوان یكی از موارد این طرح در نظر گرفته شد.
  كارشناس سیاسی انتظامی فرمانداری قائمشهر با اشاره به مصوبه سال ‪۱۳۶۸‬ شورایعالی شهرسازی و معماری كشور در خصوص طرح جامع شهری گفت : احداث كمربندیهای شمالی و شرقی جنوبی به عنوان یكی از موارد این طرح جامع شهری بود كه با هدف برون رفت از معضل تراكم ترافیك شهری لحاظ شد.

 •  

  ورودی اصلی مسجد فرح آباد ساری عصر صفویه توسط استاد كاران مازندرانی در حال مرمت و بازسازی است.
پنل کاربری