كلاه فرنگی

  • عمارت كلاه فرنگی زندان قصر مرمت شد

    عمارت كلاه فرنگی زندان قصر مرمت شد. مـرمت تنها نشانه باقیمانده از قصر قاجار، واقع در خیابان شریعتی، خیابان پلیس، عمارت داخل محوطه زندان قصر بــا هـزینه و نظارت اداره كل میراث فرهنگی استان تهران به پایان رسید.

پنل کاربری