قلعه گبری

  • در یك فرسنگی شرق شهر قم، پشت مسجد جمكران و درست در وسط بافت مسكونی روستای جمكران، یك چهاردیواری از خشت و گل قرار دارد كه حالا زمین بازی بچه‌های روستای جمكران شده است و رد دوچرخه و توپ بچه‌ها هر روز، خشتی از دیوار را پایین می‌ریزد.

    قلعه گبری قم

پنل کاربری