قلعه تخت سلیمان

  • آذربایجان غربی با مردمانی اصیل از تمامی ادیان و اقوام مختلف ایرانی، زبانها و گویشهای متعدد به همراه نشانه ها و بقایای استقرار انسان از هزاره اول قبل از میلاد، دو اثر ثبت شده جهانی و هزاران اثر تاریخی - ملی، طبیعت متنوع، جنگلهای انبوه با کوههای سربه فلک کشیده موزه ای کوچک از گنجینه بزرگ ایران باستان است.

    00

پنل کاربری