روستای قارنه

  • می‌گویند، زمان احداثش به دو تا پنج هزار سال قبل از اسلام باز می‌گردد. با این وجود، به آن «موزه‌ی معماری - روستایی کویری ایران» می‌گویند، آن‌قدر که خشت و گل و کاهگل‌اش را در ساخت ابنیه‌اش، با ظرافت و زیبائی به کار برده‌اند.

    موزه‌ای در دل کویر لوت

پنل کاربری