فلورنس


  • نصب تندیس «خیام» در دانشگاه فلورنس ایتالیا

    حسین فخیمی ساخت تندیس «خیام» را برای نصب در دانشگاه فلورنس ایتالیا به پایان رسانیداین مجسمه‌ساز ایرانی كه سال گذشته سفارش ساخت مجسمه خیام ازسوی شهرداری و دانشكده فلورنس ایتالیا به او داده شد، پس از آماده سازی نمونه‌های 50 سانتی متری و دو متری گچی، ساخت تندیس سنگی دو متری را آغاز كرد.
پنل کاربری