طاق كسری

  • طاق كسری رو به‌سوی آینده‌ای نامعلوم

    طاق كسری ایوان مدائن كه سال‌ها در زمره زیباترین آثار به جا مانده از امپراطوری انوشیروان ساسانی بود، اكنون روز به روز بیشتر چهره ویرانی را در برابر خود می‌بیند.

    طاق كسری

پنل کاربری