شهر

  • چهار طراح هلندی طرحی را برای استفاده مجدد از یک نفتکش از رده خارج ارائه داده‌اند و نام آن را "طلای سیاه" نهاده اند. این کشتی در سواحل جنوبی خلیج فارس قرار دارد. آنها معتقد اند که این می‌تواند یک نشانه خوب برای معرفی تاریخ جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی دول نفتی منطقه جنوبی خلیج فارس باشد.

پنل کاربری