ساخت و ساز


  • فناوری نوین در ساخت مسكن باید همراه با معماری اسلامی و ایرانی باشد

    رییس مركز تحقیقات ساختمان و مسكن گفت: بهره‌گیری از فناوریهای نوین در ساخت و ساز مسكن باید همراه با معماری اسلامی و ایرانی باشد تا مورد پذیرش جامعه واقع شود.

پنل کاربری