زندان قصر

  • باغ موزه قصر به‌عنوان یکی از مراکز تفریحی و فرهنگی دیدنی شهر تهران تا پایان امسال تکمیل شده و اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

    مساحت کل زمین مجموعه باغ موزه قصر 69‌هزار متر مربع است که حدود 20‌هزار متر مربع زیربنا دارد.

    باغ موزه قصر

  • عمارت كلاه فرنگی زندان قصر مرمت شد

    عمارت كلاه فرنگی زندان قصر مرمت شد. مـرمت تنها نشانه باقیمانده از قصر قاجار، واقع در خیابان شریعتی، خیابان پلیس، عمارت داخل محوطه زندان قصر بــا هـزینه و نظارت اداره كل میراث فرهنگی استان تهران به پایان رسید.

پنل کاربری