دکتر منصور فلامکی

 • "از مرمت معماری تا مرمت شهری"

  این عنوان کنفرانس دکتر محمد منصور فلامکی در بیست و هفتم  ماه جاری در تالار اندیشه خواهد بود

 • گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی
  استاد معماری

  سرنوشت تهران؟

  دکتر فلامکی

 • برج میلاد از دیدگاه معماری
  یادداشتی از دکتر منصور فلامکی

  هر بار كه برجی رفیع از زمین شهر بزرگ و متكی بر سرزمینی غنی و برخوردار از تاریخ عظیم و مملو از اندیشه های ناب و كائناتی بر می خیزد...، دست كم ما معماران ، خواستار چگونه زاده شدن اش هستیم . از دیدگاه اینجانب ، برج میلاد عنصر معمارانه بسیار پرقدری كه می خواهد نشانه ای از یگانه بودن  زمین و آسمان باشد و ژرفای زمین را نیز بخشی ازآسمان می داند (چنان كه هزاران سال تاریخ اندیشه ایرانیان می نمایاند ) نمی تواند چگونه زاده شدن خود از زمین را از انظار پنهان كند .

  دکتر فلامکی

 • مروری کوتاه

  بازتاب هویت فرهنگی در معماری

  نوشین برنائی

   

پنل کاربری