دکتر زرگر

  • میراث آن سیاست گذاری ها

    دکتر علی اکبر زرگر در مقدمه کتاب درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران،ایران را کشوری نیمه روستایی نامیده است که نیمی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی و به مفهومی گویاتر ، معماری روستایی بنا شده است.

پنل کاربری