خانه دارویی‌ها

  • خانه تاریخی دارویی گرگان پارکینگ می شود درحالی مجموعه خانه دارویی گرگان به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده که متولیان شهرداری گرگان معتقدند این خانه درمناقصه خریداری و قرار است پارکینگ شود

  • شهرداری به جان خانه دارویی‌های گرگان افتاد و سازمان میراث فرهنگی شکایت کرد. حاصل کار توقف موقف تخریب این خانه تاریخی شد. هرچند گفته می‌شود که شهرداری در تخریب برخی خانه‌های بافت تاریخی گرگان نقش داشته اما سازمان میراث فرهنگی گویا قصد ادامه پیگری شکایت خود را ندارد.

    شکایتی که هنوز عاقبت ندارد

  • هشت سال از ثبت ملی خانه دارویی‌های گرگان نگذشته که لودرها به قصد تخریب آن یورش بردند. سازمان میراث فرهنگی و حامیان بافت تاریخی گرگان شهرداری را عامل تخریب این بنای تاریخی می‌دانند، این درحالی‌است که شهرداری از اقدام خود دفاع کرده و سازمان میراث فرهنگی را مدعی می‌خواند! دراین میان سرنوشت خانه دارویی معلق مانده و در انتظار رای دادگاه ایستاده است.

    خانه دارویی‌های با چنگک لودرها دست و پنجه نرم می‌کند

پنل کاربری