حافظیه

  • حافظیه - شیراز

    از سلسله مقالات معرفی ابنیه ایران

    مهندس ریما صالحی

  • حافظیه و طرح "محور عرفان"

    با حذف حریم حافظیه، آرامگاه حافظ به باغ های شیراز متصل می شود و هتل های جدید اطراف آن را احاطه می كند.
    ساخت این هتل ها بخشی از طرح «محور عرفان» است. بر اساس این طرح حریم های اطراف حافظیه حذف شده و با اتصال آن به باغ ها و نقاط تاریخی شیراز و ایجاد تسهیلات اقامتی، این منطقه به قطب گردشگری شیراز تبدیل خواهد شد.

پنل کاربری