تهران

 •  

  عملیات سامان دهی بازار تهران به كندی پیش می رود.

  در حالی كه كارشناسان شهری بر اضطراری بودن عملیات سامان دهی بازار تهران و تجهیز این منطقه به سیستم اطفا و اعلام حریق و نیز جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در این محدوده تاكید می كنند، عملیات سامان دهی این بخش از بافت قدیمی تهران هم چنان به كندی پیش می رود.

 • طرح سفالین نماد تجریش

  طرح نماد تجریش به صورت سفال پس از دو سال
  تا چندی دیگر نصب خواهد شد.

 • پله برقی‌ خورشیدی برای کلانشهر تهران

  دبیر ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در طرح‌های آینده شهری در نظر دارد تا با استفاده از انرژی خورشیدی برای راه‌اندازی و احداث پل‌های عابر و همچنین تامین نور تابلوهای زیباسازی اقدام کند.


  مهندس محمد هادی حیدرزاده  مشاور زیست محیطی شهردار تهران در این باره گفت: در حال حاضر چنین طرح‌هایی در برخی کشورها به مرحله اجرا در آمده و بر اساس ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی در تلاشیم تا طرح‌های مورد نظر برای کاهش استفاده از انرژی برق در روشنایی و استفاده از وسایل شهری کاهش یافته و به جای آن انرژی سولار و یا همان خورشیدی در مدیریت شهر تهران توسعه یابد. وی همچنین با اشاره به این که ستاد زیست محیطی و توسعه پایدار شهرداری تهران در نظر دارد تا در طراحی مبلمان شهری از انرژی خورشیدی استفاده کند ، گفت: در حال حاضر طرح‌های مقدماتی در این زمینه در حال بررسی است .
  به گفته وی انرژی خورشیدی از جمله انرژی‌های نوظهور جهان معاصر است که می‌تواند نقش موثری در کاهش مصرف انرژی برق به ویژه در پدیده روشنایی شهرها داشته باشد، همچنین از سوی دیگر این استفاده از انرژی خورشیدی فواید بسیاری برای طبیعت دارد.
  ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در نظر دارد تا به منظور آشنا کردن شهروندان با فواید استفاده از انرژی خورشیدی و آشنا سازی آنها با این پدیده نو، کارشناسان متخصص این حوزه را در غرفه‌های کمیته محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران مستقر کند. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری و در راس آن کمیته محیط زیست و توسعه پایدار موظف است تا هر سال 10 درصد از روشنایی شهر را با استفاده از انرژی خورشیدی توسعه دهد.

 • گزارش رسمی مرکز آمار
  کاهش 48 درصدی ساخت‌وساز در تهران

  descending diagram

  تازه ترین گزارش‌های رسمی مركز آمار از كاهش 48 درصدی ساخت و ساز در تهران و افت 8.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در مجموع شهرهای كشور در سال 88 نسبت به سال 87 خبر می‌دهد.


  تازه‌ترین آمار از میزان صدور پروانه های ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای كشور حاكی است که در سال 1388 تعداد 10878 پروانه ساختمانی (شامل پروانه ی ساختمان، تخریب و نوسازی، اضافه اشكوب و توسعه بنا) توسط شهرداری تهران صادرشده است كه نسبت به سال قبل 48.1 درصد كاهش داشته است.

  این تعداد پروانه در حدود 5.3 درصد كل پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 1388 از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد.
  بنابراین گزارش، از كل پروانه های صادر شده 82 پروانه (0.8 درصد) مربوط به افزایش بنا (شامل اضافه اشكوب و توسعه بنا) و 10796 پروانه (99.2 درصد) مربوط به احداث ساختمان (شامل پروانه ی ساختمان و تخریب و نوسازی) بوده است كه پروانه های صادرشده برای احداث 48 درصد كاهش داشته است.
  مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 12128 هزا متر مربع بوده است كه ضمن كاهش 49.3 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 13.7 درصد از مجموع كل زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان 1123 مترمربع محاسبه شده است.
  مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در حدود 4388.6 هزار متر مربع بوده است كه ضمن كاهش 31.5 درصدی نسبت به سال 87 در حدود 5.9 درصد از مجموع كل مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های كشور را تشكیل می دهد. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 407 مترمربع بوده است.
  تعداد واحدهای مسكونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در سال 88 بالغ بر 74234 واحد بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 45.6 درصد كاهش داشته است.
  پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسكونی از سوی شهرداری تهران، برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بنای آن ها نشان می دهد كه 54.9 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسكلت فلزی و 45 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه و 0.1 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن بوده است.

  افت 8.3 درصدی ساخت و ساز در شهرها

  در سال 88 تعداد 205317 پروانه ساختمانی توسط شهرداری های كشور صادر شده است كه نسبت به سال 87 حدود 8.3 درصد كاهش داشته است. از كل پروانه های صادر شده 20434 پروانه (10 درصد) مربوط به افزایش بنا و 184883 پروانه (90 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان نسبت به سال 87 در حدود 9.2 درصد كاهش داشته است.
  مجموع زیربنای پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 88447.7 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 11.8 درصد كاهش داشته است. متوسط زیربنای هر پروانه احداث ساختمان درحدود 478 مترمربع بوده است.
  مجموع مساحت زمین پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 74680 هزار متر مربع بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 3.3 درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان درحدود 404 مترمربع بوده است.
  تعداد واحد مسكونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در سال 88 بالغ بر 621492 واحد بوده است كه نسبت به سال 87 در حدود 6.1 درصد كاهش داشته است. با توجه به تعداد پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در كل كشور متوسط تعداد واحد مسكونی در این دسته از پروانه ها 3.4 واحد محاسبه شده است.
  به گزارش فارس، از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان های مسكونی، در حدود 34.8 درصد برای احداث ساختمان های یك طبقه، 28.3 درصد برای احداث ساختمان های دو طبقه، 16.2 درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه، 8.3 درصد برای احداث ساختمانهای چهار طبقه و 12.4 درصد برای احداث ساختمان های پنج طبقه و بیشتر می باشد.
  پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان مسكونی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده ی به كار رفته در بنای آن ها نشان می دهد كه 33.4 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسكلت فلزی، 39.9 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 24.7 درصد برای احداث ساختمان های با آجر و آهن و 2 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

 •  

  در صورت موافقت مسئولان اجرا می شود
  طرح مبلمان شهری در محوطه سعد آباد

  انجمن دوستداران مجموعه فرهنگی _ تاریخی سعد آباد در نظر دارد در صورت توافق با مسئولین این مجموعه طرح مبلمان شهری در محوطه سعد آباد را اجرا كند.
  هدف از اجرای طرح مبلمان شهری، برقراری هماهنگی میان فضای سبز محوطه 110 هكتاری كاخ سعد آباد، با اشیا داخل محوطه مانند صندلی، نیمكت، تابلوی اعلانات، سطل زباله و غیره است.

 • شمس العماره ، آغاز معماری نو در ایران

  هنر ایرانی در زمان قاجار به واسطه ارتباط این دوره با غرب پیشرفت چشم گیری داشته و هنرمندان زیادی در این دوران به اروپا و كشورهای غربی سفر می كنند. به خاطر همین به نوعی قاجاریه را سرآغاز مدرنیته در ایران می دانند. روند این پیشرفت در زمان ناصرالدین شاه سریع تر می شود و هنر ایرانی گام های بلندی در زمان این شاه قاجار بر می دارد. ..

 • طرح ثبت و مرمت اماکن تاریخی در 5 منطقه تهران اجرا می شود

  مدیر بافتهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرح ثبت و مرمت اماکن تاریخی در 5 منطقه شهر به شکل پایلوت خبر داد.


  مدیر بافتهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرح ثبت و مرمت اماکن تاریخی در 5 منطقه شهر به شکل پایلوت خبر داد.

  به گزارش معماران به نقل از خبرگزاری مهر بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: درآینده ای نزدیک طرح ثبت و مرمت اماکن تاریخی در پنج منطقه تهران به شکل پایلوت اجرا خواهد شد.

  وی اظهار کرد: مناطق یک، 11،12، هفت و 20 مناطقی هستند که این طرح در آن ها به صورت پایلوت اجرا می شود و در هریک از این مناطق حداقل سه ابنیه تاریخی و فرسوده برای ثبت و تهیه طرح مرمت و اجرای آن معرفی می شود .

  مدیر بافتهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از آغاز به کار مشاور در راستای اجرای هرچه بهتر مرمت و احیای نقاط تاریخی تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مشاور در راستای ارتقاء مدیریت علمی بافتهای فرسوده تاریخی به کار گرفته می شود.

  به گفته وی، درحال حاضر براساس آمار ارایه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی بیش از 400 بنای تاریخی در تهران وجود دارد که امیدواریم با ایجاد بانک اطلاعاتی این آمار به بیش از 2000 بنا افزایش یابد.

  کاشف آماردقیق برای عملیات اجرایی را یکی ازضرورتهای مورد نیاز دانست و افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی برای ابنیه تاریخی تهران، برای شناسایی این بناها صورت می گیرد تا اماکن تاریخی و با هویت شهر تهران هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرند .

 • آغاز طراحی بزرگترین شهربازی تهران

  "تهران لند" بزرگترین شهربازی تهران است که با مشارکت بخش خصوصی ساخته می‌شود و آورده شهرداری تهران دراین پروژه زمین خواهد بود.

 • احداث اولین ساختمان هوشمند در شمال تهران

  معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران گفت: به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، اولین ساختمان هوشمند به مساحت یک هزار و 250 مترمربع درشمال تهران احداث شد.

 • 400 سند توسعه برای محلات تهران تدوین شد

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تدوین اسناد توسعه برای 400 محله تهران خبر داد و گفت: این طرح اقدام مهمی برای به حداقل رساندن فاصله شمال و جنوب تهران است.


  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تدوین اسناد توسعه برای 400 محله تهران خبر داد و گفت: این طرح اقدام مهمی برای به حداقل رساندن فاصله شمال و جنوب تهران است.
  هیربد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تفصیلی برای مناطق و در سطح شهر تهران تهیه شده گفت: در حال حاضر اسناد توسعه برای همه محلات در دست تهیه است.

  وی با تاکید بر این که برای توسعه شهر باید همه اقدامات از محلات آغاز شود افزود: توسعه در شهرها، فقط با ساخت بزرگراهها و پروژههای بزرگ شهری میسر نمی شود و این اقدامات باید در سطح خردتر و در محلات نیز قابل اجرا باشد تا شهر به صورت همه جانبه توسعه یابد.

  معصومی تاکید کرد: بر این اساس قصد داریم در شهرداریهای نواحی، طرحهای تهیه شده در معرض دید همه اقشار محله قرار گیرد تا به این ترتیب همه شهروندان محله بتوانند نقطه نظرات خود را ارائه کنند و در نهایت اسناد فرودست طرح تفصیلی بر اساس خواسته های شهروندان تهیه شود.

  به گفته معاون شهردار تهران در صورتی که طرحها در نواحی با نظر شهروندان محلات تهیه شود از اعمال سلایق شخصی جلوگیری و میزان رضایت شهروندان هم از فعالیتهای شهرداری بیشتر می شود.

 • قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
  زمینهای ذخیره شهری پایتخت برای نیازهای عمومی استفاده می شوند

  قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت اراضی ذخیره توسعه شهری گفت: کاربری این زمینها به منظور رفع نیازهای عمومی شهر تهران تعریف شده و با ابلاغ طرح تفصیلی، جزئیات استفاده از این نوع زمینها نیز مطرح می شود.


  قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت اراضی ذخیره توسعه شهری گفت: کاربری این زمینها به منظور رفع نیازهای عمومی شهر تهران تعریف شده و با ابلاغ طرح تفصیلی، جزئیات استفاده از این نوع زمینها نیز مطرح می شود.
  به گزارش خبرنگار مهر، سعید غفرانی افزود: در طرح جامع جدید شهر تهران به زمینهای ذخیره توسعه شهری توجه شده است و بیشتر زمین هایی که بالغ بر یک هکتار مساحت داشته باشند به این منظور در نظر گرفته می شوند.

  وی با اشاره به کاربریهای پیش بینی شده برای این نوع زمینها افزود: کاربریهایی که به منظور رفع نیازهای عمومی و سرانه ها مانند تجهیزات، تاسیسات شهری و همچنین نوسازی بافت فرسوده باشد در این نوع زمین ها پیش بینی می شود .

  غفرانی اضافه کرد: به عنوان نمونه می توان در مناطقی مانند منطقه 17 که دارای بافت فرسوده متراکم است برای نوسازی از این زمین ها استفاده کرد به این معنی که تا زمانی که نوسازی در منطقه انجام نشده جابه جایی به این زمینها صورت گیرد و پس از نوسازی به منطقه بازگردانده شوند.

  وی با تاکید بر اهمیت این زمینها اظهار داشت: از آنجا که بیشتر این زمینها دارای مالک هستند برای استفاده از آن ابتدا باید موضوع مالکیت آن ها مشخص و برطرف شود و چنانچه درختی در آن وجود دارد، شورای شهر این تشخیص را بدهد که آیا زمین جزو باغات محسوب می شود.

  قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که زمینهای ذخیره توسعه شهری در طرح جامع به صورت کلان مورد توجه قرارگرفته و دیده شده است، تاکید کرد: تا کنون استفاده از این زمینها به صورت موردی صورت گرفته، اما زمانی که طرح تفصیلی جدید تصویب شود کلیات چگونگی استفاده از این زمینها به طور کامل مطرح و ابلاغ می شود.

 • معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران
  نشانی از معماری ایرانی اسلامی در پایتخت وجود ندارد

  هیربد معصومی گفت: در حوزه طراحی و معماری پایتخت کار زیادی صورت نگرفته و معماری تهران به نحوی نیست که نشانی از اسلامی و ایرانی بودن در خود داشته باشد.

 • تهیه دستورالعمل نمای ساختمانها‌ در تهران

  معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تهیه دستور العملی برای نمای ساختمان‌های بالاتر از 3 هزار متر خبر داد و گفت: در بخشنامه هایی که به مناطق ابلاغ شده است، بر اجرای نماهایی موزون و مناسب تاکید شده و همچنین تصریح شده تا در استفاده از مصالحی چون شیشه دقت لازم به عمل آید .

 • پیشنهاد برنامه های فوری برای نجات بخشی برج آزادی ارایه شد

  پیشنهاد اقدامات اولیه اجرایی با فوریت بالا برای نجات بخشی و سامان دهی برج آزادی، نماد تهران در آخرین جلسه رسیدگی به وضعیت این بنای تاریخی ارایه شد.

  برج آزادی

 • كلیسا های تهران، تلفیقی از معماری كهن ایرانی و اروپایی

  كلیساهایی كه توسط معماران اروپایی در ایران ساخته شده است نیز تحت تاثیر معماری ایرانی قرار گرفته . به رغم اینكه هویت ظاهر معماری كلیساها بر سبك معماری اروپایی را دنبال می كند، اما به گفته كارشناسان، تاثیر معماری كهن ایرانی در قالب كاشیكاری و گچ بری در داخل این بناهای اروپایی، تلفیق معماری ایرانی و اروپایی را به نمایش گذاشته است.

 • برج آزادی به صورت اضطراری، تعیین حریم می شود

  حفاظت از حریم منظری برج آزادی كه در جریان گذر خطوط منوریل از این محدوده به بحث جدی مسئولان و كارشناسان میراث فرهنگی طی یك ماه اخیر تبدیل شده، شرایطی را ایجاد كرده است كه مسئولان بر سر تعیین حریم این بنای تاریخی به طور اضطراری اتفاق نظر كرده و این پرونده را در اولویت برنامه های پیش بینی شده برای حفاظت از میراث فرهنگی تهران قرار دهند.

  برج آزادی

 • رئیس شورای اسلامی شهر تهران:
  تعریض خیابان تاریخی ولی عصر هنوز قطعی نیست

  رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد : هیچ طرحی برای تعریض خیابان ولی عصر قطعی نشده و با توجه به دیدگاه های موافق و مخالف، ادامه مطالعات و بررسی ها در این بخش ادامه دارد .
  خیابان ولی عصر  مهدی چمران  گفت: مجموعه مطالعاتی از سوی چندین گروه از مشاوران در قالب پیشنهادی برای تعریض خیابان ولی عصر تهران ارائه شدە آست اما دیدگاه های متفاوتی در مورد اجرایی شدن آن وجود دارد، بسیاری مخالف اجرای طرح هستند و در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند با اجرا این طرح شرایط مطلوب تری برای خیابان ولی عصر ایجاد می شود.هر دو گروه دلایل خاص خود را ذکر می کنند اما هنوز هیچ تصمیمی برای تعریض خیابان ولی عصر تهران گرفته نشده و همه چیز در مرحله بررسی و مطالعات کارشناسی است .
  وی همچنین تاکید کرد: به فرض اینکه این طرح اجرا شود هیچ درختی از مجموعه درختان کهنسال این خیابان آسیب نمی بیند و حتی هیچ پیاده رویی از این مسیر حذف نمی شود .
  وی در مورد جزئیات طرح ارائه شده در مورد تعریض خیابان ولی عصر گفت :مسیر جدید برای سواره کندرو درنظر گرفته شده ضمن اینکه فضا برای حرکت عابر پیاده نیز افزایش یافته است و وسعت بیشتری پیدا می کند اما تاکید می کنم که استدلال های مختلفی در مورد این طرح وجود دارد و هیچ تصمیمی برای اجرا گرفته نشده است .
  رییس شورای اسلامی شهر تهران ، در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که جویبار ها و درختان ولی عصر تهران به شکل سابق خود می مانند و هیچ نگرانی برای هویت تاریخی این خیابان در آینده وجود ندارد .
  از سوی دیگر مهندس زیاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در مورد پروژه تعریض خیابان ولی عصر گفت :این پروژه هنوز نهایی نشده و کار نیاز به مطالعه بیشتری دارد و باید بررسی شود که اساسا آیا تعریض این خیابان در کاهش ترافیک منطقه تاثیر گذار است یا ممکن است خود مشکلات تازه تری را برای سایر مناطق ایجاد کند.
  زیاری در عین حال خریداری بناها و زمین های حاشیه خیابان ولی عصر از سوی شهرداری را راهکاری مناسب برای ارتقای کیفی فضاهای شهری در این محدوده دانست و تصریح کرد: با توجه به بالا بودن قیمت زمین در این محدوده ها اگر شهرداری تهران بتواند نسبت به آزاد سازی زمین های حاشبه خیابان ولی عصر اقدام کند کار مهمی انجام شده است اما ایجاد مسیر سواره در این محدوده باید با مطالعات کارشناسی جدی انجام شود.
  وی افزود: باید ابتدا مطالعات جدی در مورد ضرورت این کار و نتایج آن انجام شود چرا که شاید همین مطالعات نشان دهد که در حال حاضر نیازی به تعریض این خیابان نیست و اساس تعریض این محور با توجه به تعداد زیادی از پروزه های دیگر تهران در الویت نیست و می توان با صرف این سرمایه در سایر بخش ها مشکلات بیشتری از تهران برطرف کرد. این عضو شورای شهر همچنین گفت:هیچ طرحی نمی تواند با حذف فضای سبز این خیابان قدیمی همراه باشد . 
  میراث خبر


 • اعتراض هنرمندان و استادان دانشگاه به تعریض خیابان ولى عصر

  جمعى از هنرمندان، نویسندگان، مهندسان معمارى و شهرسازى و اساتید دانشگاه، اعضاى جمعیت زنان مبارزه با آلودگى محیط زیست و تلاشگران بقا با امضاى تومارى اعتراض خود را نسبت به تصمیم اخیر شهردارى تهران براى قطع درختان كهنسال خیابان ولى عصر به منظور تعریض این معبر اعلام كردند.

 • گفتگو با دکتر محمدمنصور فلامکی
  استاد معماری

  سرنوشت تهران؟

  دکتر فلامکی

 • درآمدی بر یک رویداد
  سی روز تا افتتاح برج میلاد

   

  برج میلاد

پنل کاربری