تاریخ معماری

 • سومین كنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

  سومین كنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران از 26 تا 30 فروردین سال 83 برگزار می شود.

 •  


  كارگاه "تاریخ معماری و شهرسازی ایران "
  در مجموعه هنر پژوهی نقش جهان

 • رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ
  از مصر باستان تاامروز

  کلمه آرشیتکت(Architect )، معادل یونانی آن آرکی-تکتن(Arki-tekton) به معنی استاد سازنده است. و کلمه تکنولوزی( Technology )از معادل یونانی آن تکنولوزیا) Technologia)برگرفته شده است که به معنی برخورد سیستماتیک با هنر است...

   

   

پنل کاربری