انرژی

 • همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری هفدهم آذرماه برگزار می شود. برگزاری این همایش توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد روهن صورت می گیرد.

  پوستر همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

   

 • محققان دانشگاه علم و صنعت ایران در یک تحقیق به بررسی تاثیر ترکیبی ویژگی‌های کالبدی پوسته بنا و الگوهای تهویه طبیعی بر میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی پرداختند. رزا وکیلی نژاد، دانشجوی دوره دکتری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران این تحقیق را در قالب رساله دکتری خود با راهنمایی دکتر سید مجید مفیدی و دکتر فاطمه مهدیزاده سراج ارائه کرده است.

  چگونگی تاثیر بالکن بر عملکرد حرارتی ساختمان و مصرف انرژی

 • رئیس سازﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی گفت: 40 درصد مصرف انرژی در کشور به بخش ساختمان تعلق دارد.

  با توجه به اهمیت انرژی در جهان و بحران کنونی جامعه بشری، ضروری است نسبت به حفظ و مصرف مناسب این نعمت خدادادی کوشا بوده و به درستی مدیریت و هدایت شود.

  رئیس سازﻣﺎن نظﺎم ﻣﻬندﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧراﺳﺎن رﺿوی

 • نهمین همایش بین المللی انرژی با شعار " آینده نگری انرژی و همگرایی بین المللی : الزامات، فرصتها و محدودیت ها " اول و دوم اسفندماه 1391  توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

  انرژی

پنل کاربری