اجاره بها

  • نرخ اجاره‌بها درتهران به گفته بنگاه داران و مستاجران 50 تا 60 درصد نسبت به پارسال رشد کرده و با توجه به رشد اینچنینی اجاره بها بعید است امسال مستاجران به راحتی خانه دار شوند. دردآو‌ر‌تر اینکه درخواست‌های مستاجران و اعلام توان‌شان پرداخت اجاره‌ در بنگاه‌های مسکن مورد استهزاء قرار گیرد....

    شهر تهران

پنل کاربری