آکوستیک

  •  

    اولین سمینار آموزشی – تخصصی مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
    آکوستیک و عایق بندی صدا در ساختمان

    به گزارش سایت معماران در این سمینار که در مشهد برگزار خواهد شد، به مبانی آکوستیک و عایق بندی صدا در ساختمان آشنایی با سیستمها و تجهیزات اندازه گیری صدا اندازه گیری تراز های صوتی بررسی شاخص های صدا بندی صدا بندی دیوارها، جدارها و سقف مهندسی صوت پرداخته خواهد شد.

پنل کاربری