آسیاب حاج رحیم

  • شهرستان ساوجبلاغ با وسعتی حدود هزارو 22 کیلومتر دارای سه بخش چهار باغ، چندار و بخش مرکزی است و پنج شهر هشتگرد قدیم و جدید، کوهسار، چهارباغ و گلسار را در خود جای داده است.

    ینگی امام

پنل کاربری