طبقه بندی برگه دان

Up

معماری بیمارستان

معماری بیمارستان
حجم فایل:
2.02 MB
تاریخ:
09 مرداد 1393

بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد...

 
 
 
Powered by Memaran Networks
انواع عضویت
پنل کاربری