0

طبقه بندی برگه دان

Up

آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و منظر

آموزش طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و منظر
حجم فایل:
3.39 MB
تاریخ:
09 مرداد 1393

از اهمیت حضور رنگ و نور در خانه هرچه گفته شود باز هم کافی نیست. برای آنکه به سبک شخصی خودتان نزدیک شوید بهترین و مطمئن ترین و حتی آسان ترین راه وارده شدن به حوزه رنگ است. زیرا این عنصر مستقیما با احساس درونی شما پیوند دارد و بر میزان نور خانه تاثیر می گذارد.
تصور کنید واردد اتاق شده اید که سرتاسر آن به رنگ قرمز نارنجی است....! چه احساسی به شما دست خواهد داد؟...ممکن است هیجان زده شوید و فریادی از شادی سر دهید.شاید هم آن همه نارنجی توی ذوق شما بزند و سعی کنید هرچه زودتر از آن اتاق بیرون آمده و خود را نجات دهید!
این مقدمه را از آن جهت عرض کردم که یادآور شوم مقوله رنگ از جنبه هایی است که خودتان باید مستقیما دست به تجربه بزنید. پس نترسید.
...

 
 
 
Powered by Memaran Networks
انواع عضویت
پنل کاربری