0
cover photo

معماران معاصر جهان

عضویت در گروه
معماران معاصر جهان

مجموعه
معماری
ایجاد شده
یکشنبه, 31 ارديبهشت 1391
مدیر گروه
persia, persia, persia, persia

این انجمن به منظور معرفی و نقد آثار معماران معاصر مطرح جهان ایجاد گردیده است. از همه علاقه مندان جهت بحث و گفتگو و تکمیل اطلاعات مربوط به این معماران ، دعوت به عضویت و همکاری می گردد. پیشاپیش پیوستن شما را به این انجمن تبریک گفته و از حسن فعالیت شما سپاسگزاری می شود

مجموعه
معماری
ایجاد شده
یکشنبه, 31 ارديبهشت 1391
مدیر گروه
persia, persia, persia, persia
پنل کاربری