0
cover photo

مشارکت در ساخت

عضویت در گروه
مشارکت در ساخت

مجموعه
معماری
ایجاد شده
دوشنبه, 23 مرداد 1391
مدیر گروه
هومن, هومن, هومن, هومن

فراخوان پروژه نیازمند سازنده مجرب: به کلیه دوستانی که پروژه نیازمند سازنده مجرب در دست دارند پیشنهاد می گردد به این انجمن پیوسته و یا تماس حاصل فرمایند تا در صورت تمایل پروژه خود را در دفاتر کار ما در بهترین نقاط تهران، با کلیه تجهیزات و حتی پرسنل و مهندسین همکار ادامه دهند ،

مجموعه
معماری
ایجاد شده
دوشنبه, 23 مرداد 1391
مدیر گروه
هومن, هومن, هومن, هومن
  • هنوز مبحثی در این گروه ایجاد نشده است چرا شما یکی ایجاد نمیکنید؟
پنل کاربری