0
cover photo

زنگ تفریح معماری

عضویت در گروه
زنگ تفریح معماری

مجموعه
معماری
ایجاد شده
پنج شنبه, 12 مرداد 1391
مدیر گروه
eldar fathi, eldar fathi, eldar fathi, eldar fathi

در زنگ تفریح معماری گذری داریم به مباحث تکراری معماری اما از نگاه  متفاوت و خودمان،خودمان را قلقلک میدیم تا برای آنچه که تا حالا خنده دار نبوده بخندونیمش

مجموعه
معماری
ایجاد شده
پنج شنبه, 12 مرداد 1391
مدیر گروه
eldar fathi, eldar fathi, eldar fathi, eldar fathi
پنل کاربری