cover photo

دفتر کار

عضویت در گروه
دفتر کار

مجموعه
معماری
ایجاد شده
دوشنبه, 16 مرداد 1391
مدیر گروه
هومن, هومن, هومن, هومن

فراخوان پروژه نیازمند دفتر کار

کلیه دوستانی که پروژه در شرف قرارداد داشته و نیاز به دفتر کار

در بهترین  نقاط تهران، با کلیه تجهیزات و حتی پرسنل و مهندسین همکار

دارند ، پیشنهاد می گردد به این انجمن پیوسته و یا تماس حاصل فرمایند

مجموعه
معماری
ایجاد شده
دوشنبه, 16 مرداد 1391
مدیر گروه
هومن, هومن, هومن, هومن
  • هنوز مبحثی در این گروه ایجاد نشده است چرا شما یکی ایجاد نمیکنید؟
پنل کاربری