0
cover photo

اموزش راندو و اسکیس

عضویت در گروه

مه راندوها یا تصاویر به طور کلی با یکی از سه نوع ابزار زیر انجام می شوند:
خشک، نیمه مرطوب، مرطوب.
آموزش تئوری

ابزار خشک، در آب حل نمی شود و معمولاً پاک شدنی می باشد، به آسانی حمل و سریع به کار برده میشود.علاوه براین، ابزار خشک تغییر تدریجی ارزش لازم را برای اکثر ترسیم ها، به آسانی ایجاد می کند.
ابزار نیمه مرطوب شامل جوهر و ماژیک می شود.ابزارهای مرطوب هنگام استفاده ،نیمه مرطوب به شمار می آیند زیرا بسیار سریع خشک می شوند.ابزار نیمه مرطوب برای ایجاد تغییر تدریجی ارزش خط یا سایه گاه در ترسیم به کار میرود.تنوع انتخاب رنگ ،با سهولت کاربرد آن مرتبط است بنابراین آن را برای حرفه ای ها ایده آل می سازد.
هنگام استفاده از ابزار مرطوب به آب نیاز داریم زیرا در آب حل می شوند.مانند آبرنگ، رنگ لعابی و گواش که معمولاً پاک نمی شوند.به طور کلی برای استفاده موفقیت آمیز آنها به مهارت زیادی نیاز است.رنگدانه های مختلفی باید با یکدیگر ترکیب شوند تا تغییرات ارزشی نامحسوسی ایجاد کنند.تکنیک های ابزار مرطوب به هنرمند اجازه می دهند تا نواحی وسیعی را در زمان کوتاهی رنگ کند همچنین بزرگترین طیف رنگی ممکن را فراهم می آورند.
علاوه بر سه نوع ابزار اصلی، تکنیک های ترکیب ابزار نیز وجود دارد که اغلب برای خلق آثار خاص به کار می روند و ابزار مرطوب با مرطوب، مرطوب با خشک یا ابزار خشک با مرطوب را ممکن است در بر بگیرد.ابزارهای مرطوب به ویژه، برای ایجاد تغییر یا تصحیح مفید می باشند.ابزار کدر ومات مانند رنگ لعابی، ابزاری شفاف مانند ماژیک را سریع می پوشاند، برای مثال هنگام پوشاندن خطاها کاربرد دارد.
27نوع راندو
ابزار خشک (مداد و پاستل)

  1. مداد معمولی
  2. مداد نجاری
  3. مداد سیاه رنگ
  4. مداد زغالی
  5. مداد رنگی
  6. مداد رنگی مخصوص کاغذ چاپ با خط سیاه یا قهوه ای
  7. پاستل معمولی
  8. پاستل مخصوص کاغذ کالک زرد


ابزار نیمه مرطوب(جوهر ماژیک)
9. مرکب معمولی
10. آب مرکب
11. زیپاتون رنگی با دور خط قلم مرکب
12. زیپاتون سیاه و سفید با دور خط قلم مرکب
13. ماژیک معمولی
14. ماژیک با مداد رنگی
15. ماژیک با لایه استات جوهر
16. ماژیک با رنگ لعابی و پاستل
17. ماژیک روی کاغذ کالک زرد
18. ماژیک روی کاغذ چاپ (زغال اصل) 19. ماژیک روی لایه پلی استری
20. ماژیک روی کاغذ چاپ سپیا(قهوه ای مایل به قرمز)
ابزار مرطوب (آبرنگ، رنگ لعابی، ایر براش،آکریل)
21. آبرنگ معمولی 22. آبرنگ با دور خط قلم مرکب
23. مخلوط آبرنگ و رنگ لعابی
24. رنگ لعابی معمولی
25. ایر براش معمولی
26. ایر براش با دور خط قلم مرکب روی کاغذ سپیا
27. آکریلیک با دور خط قلم مرکب
از بین این 27 نوع ،8 مورد آن بیشترین کاربرد را برای حرفه ای ها دارد:مداد، مدادرنگی، پاستل، قلم مرکب، ماژیک، آبرنگ ،رنگ لعابی و ایر براش.جزئیات هر کدام در زیر آورده شده است.آشنایی کامل و انتخاب آگاهانه آنها می تواند موفقیت شما را در پروژه تان قطعی کند.برای هر ابزار مقدمه کوتاهی آورده شده است که شما را با نوع راندو ،خصوصیات کلی آن ،قابلیت ها، محدودیت ها و کاربرد مناسب آن آشنا می سازد روند ساده گام به گام بهترین روش ها را برای استفاده از ابزارهای مورد مطالعه ارائه می دهد.فهرستی فنی از سر قلم ها نیز آورده شده که به شما کمک می کند تا حداکثر استفاده را از ابزار ها ببرید.

 

مجموعه
معماری
ایجاد شده
شنبه, 27 خرداد 1391
مدیر گروه
مریم امیرزاده, مریم امیرزاده, مریم امیرزاده, مریم امیرزاده
مشاهده همه بحث ها نمایش 3 از 3 بحث ها
پنل کاربری