شهریاد

نام مدیر عامل: محمدرضا منجمی
تلفن: ٧٧٢۶۵۵٨٣
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان دماوند ـ پل تهران نو ـ خیابان شهید گلشن دوست ـ کوچه شفیعی ـ شماره ۵١
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درماپایه 3ی ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی پایه 3 نظامی ـ ٣ پایه 3خصص راهسازی پایه 3 ٣ تخصص ژئوتکنیک ـ ٣ تخصص مقاوم سازی(گروه شهرسازی و معماری)

پنل کاربری