زركشت پایدار

نام مدیر عامل: محمد مهدی امینی
تلفن: ٨٨٠٣٢١٣٨
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: میدان ونک ـ خیابان شهید خدامی ـ تقاطع آرارات ـ کوچه شیرین ـ شماره ٣ ـ واحد ۴
کدپستی: ١٩٩٤٨٤٨٤8٧
توضیحات:

پایه 1 تخصص کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری ـپایه 2 تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی ـ  پایه 3 تخصص محیط زیپایه 3ت ـ ٣ تخصص تأسیسات آب وپایه 3فاضلاب ـ ٣ تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامپایه 3 ریزی فضایی ـ ٣ تخصص گلخانه و مجپایه 3مع های گلخانه ای ـ ٣ تخصص بهینه سازی انرژی

پنل کاربری