زادبوم

نام مدیر عامل: غلامرضا افشاری
تلفن: ٢٢٨۵٧۶٣٠
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان¬شریعتی ـ روبروی پارک شریعتی ـ كوچه ذكایی ـ شماره 56 ـ طبقه2 ـ واحد شرقی
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی ـ پایه 2 تخصص شهرسازی

پنل کاربری