دریا پالا

نام مدیر عامل: محمداسماعیل هندی
تلفن: ٨٨٧۵٣۶٢٣
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان سهروردی شمالی ـ خیابان ابن یمین ـ شماره ٢٢
کدپستی: ١۵۵۶٧٣٤۶٣١
توضیحات:

پایه 1 تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشی
پایه ١ تخصص خطوط انتقال نفت
پایه 1 گاز
پایه ١ تخصص تأسیسات بالادسی گاز
پایه ١ تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو

پنل کاربری