چگالش

نام مدیر عامل: محمدرضا افشار طارمی
تلفن: ٨٨٨٠۴٧٧٠
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان مطهری ـ خیابان لارستان ـ كوچه مجلسی ـ شماره ٤
کدپستی: ١۵٩۵٩٣٤۶١۵
توضیحات:

پایه 1 تخصص شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش فشار گپایه 1ز ـ ١ تخصص تأسیسات بالادستی و پایه 1وزمینی ـ ١ تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنپایه 1یع پتروشیمی ـ ١ تخصص خطوط انتقال نفت و گاز ـ پایه 2 تخصص اکتشاف و استخراج نفت و گاز ـ پایه 3 تخصص تولید، توزیع و انتقال نیرو

پنل کاربری