چاروک نقش

نام مدیر عامل: سیاوش لطیفی
تلفن: 44011605
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ روبروی مرزداران ـ گلستان 25 ـ شماره 4 ـ واحد 3
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظاپایه 3ی ـ ٣ تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

Located in: معماری
پنل کاربری