جامع تكنیك

نام مدیر عامل: ناصر معاونی
تلفن: ٨٨٧۵٠٩٩٤
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان دکتر بهشتی ـ خیابان پاكستان ـ كوچه حافظی ـ شماره ٢٤
توضیحات:

پایه 3 تخصص ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درماپایه 3ی ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

Located in: معماری
پنل کاربری