پولاد

نام مدیر عامل: محمدرضا بلورانی
تلفن: ٨٨٠٢٠٢۵٤
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: یوسف آباد ـ خیابان بیستون ـ نبش کوچه هجدهم ـ شماره ٤٠
کدپستی: ١٤٣١٨۶۵٣٣١
توضیحات:

پایه 1 تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظاپایه 1ی ـ ١ تخصص صنایع فلزات اساسی(نورد، ذوب و ریخته گری) و ماشپایه 1ن سازی ـ ١ تخصص صنایع کانپایه 1های غیرفلزی ـ ١ تخصص سازه

Located in: صنایع
پنل کاربری