پارت مكانیك فروزان

نام مدیر عامل: فرزین كیاپورنیا
تلفن: ٢٢٨۶٨١۶٢
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: شمال غربی پل سیدخندان ـ نبش خیابان پیشداد ـ شماره ١ـ طبقه ٤ ـ واحد ٢٠
کدپستی: ١۵٤١٩٣٣٣١١
توضیحات:

پایه 3 تخصص کانه آرایی و فرآوری مواد

Located in: صنایع
پنل کاربری