بینا

نام مدیر عامل: عباس دانه پاش
تلفن: ٢٢۵۵٨٧٢٨
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان پاسداران ـ بوستان نهم ـ شماره ١٢٠
کدپستی: ١۶۶۶۶٧٤٣١٤
توضیحات:

پایه 1 تخصص واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیپایه 1ی ـ ١ تخصص خطوط انتقال نفت و گاز

پنل کاربری