بنیاد صنعتی ایران

نام مدیر عامل: عبدالرضا رجائیان
تلفن: 88842693
پست الکترونیکی: Email Label
استان: تهران
شهر: تهران
نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی ـ خیابان یكم ـ شماره ١٧
توضیحات:

پایه 1 تخصص مدیریت عمومی ـ پایه 3 تخصص برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انساپایه 3ی ـ ٣ تخصص سلولزی، شیمیائی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی وپایه 3پلیمری ـ ٣ تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صپایه 3عتی و نظامی ـ ٣ خدمات اقتصادی

پنل کاربری